KS Timing

KSTiming logo

Garat e mbajtura në vitin 2000

# Titulli Gara
1 PRISHTINË - Stacioni i Autobusave- Organizator - AK DTM&Prishtina Malore
2 MITROVICË - STADIONI I QYTETIT - ORGANIZATOR - AK. TREPÇA MITROVICË Malore
3 GJAKOVË - POLIGONI - ORGANIZATOR - AK. 137 GJAKOVA Malore
4 SKENDERAJ - FABRIKA E LODRAVE - ORGANIZATOR - AK. TREPÇA MITROVICË Malore
5 PEJË - KULLA E SHKURTË - ORGANIZATOR - AK. PEJA E LIRË Malore
6 PRIZREN - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SH.A.M. PRIZRENI Malore
7 FERIZAJ - POLIGONI - ORGANIZATOR - A.K. FERIZAJI Malore
8 PRISHTINË - STACIONI I AUTOBUSAVE - ORGANIZATOR - A.K. DTM&Prishtina Malore

Garat e mbajtura në vitin 2001

# Titulli Gara
1 MITROVICË - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK Trepça Mitrovicë Malore
2 Poligoni Gjakovë - ORGANIZATOR - A.K .137 Gjakova Malore
3 PRIZREN - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK. SH A M PRIZRENI Malore
4 PRISHTINË - STACIONI I AUTOBUSAVE - ORGANIZATOR - A.K. AK. PRISHTINA Malore
5 PRISHTINË - STACIONI I AUTOBUSAVE - ORGANIZATOR - A.K. DTM-Prishtina Malore
6 GJAKOVË - POLIGONI - ORGANIZATOR - A.K. PEJA E LIRE Malore

Garat e mbajtura në vitin 2002

# Titulli Gara
1 MITROVICË - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK Peja Leka med Malore
2 Bajgora e shkurtë te Miniera TREPÇA - organizator AK Trepça Mitrovica Malore
3 MITROVICË - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK PR DTM Malore
4 MITROVICË - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK Trepça Mitrovicë Malore
5 PRISHTINA - T. BAHQE - ORGANIZATOR - AK PR DTM Malore

Garat e mbajtura në vitin 2003

# Titulli Gara
1 PRIZRENI - ZYM - ORGANIZATOR - AK 137 Gjakova Malore
2 PRIZREN - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SHAM Prizreni Malore
3 PRIZREN - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SHAM Prizreni Malore
4 PRIZRENI - ZYM - ORGANIZATOR - AK Trepça Mitrovicë Malore

Garat e mbajtura në vitin 2004

# Titulli Gara
1 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK PR DTM Malore
2 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK TREPÇA Mitrovicë Malore
3 PRIZEREN - ZYM- ORGANIZATOR - AK SHAM PRIZRENI Malore
4 PRIZRENI - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SHAM Prizreni Malore

Garat e mbajtura në vitin 2005

# Titulli Gara
1 PRIZEREN - ZYM- ORGANIZATOR - AK SHAM PRIZRENI Malore
2 PRIZRENI - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SHAM Prizreni Malore
3 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK MEMPHIS & MITA Malore
4 PRIZEREN - ZYM- ORGANIZATOR - AK PR-DTM Malore
5 PRIZRENI - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK SHAM Prizreni Malore
6 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK Trepça Mitrovica Malore

Garat e mbajtura në vitin 2006

# Titulli Gara
1 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK Trepça Mitrovica Malore
2 PRIZRENI - PREVALLA - ORGANIZATOR - AK GENC DAKA - Prizren Malore
3 PRIZRENI - ZYM - ORGANIZATOR - AK GENC DAKA - Prizren Malore
4 MITROVICA - BAJGORA - ORGANIZATOR - AK MEMPHIS & MITA Malore

Garat e mbajtura në vitin 2007

# Titulli Gara
1 Gara e I në Prizren (Prevallë) për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Malore Malore
2 Gara e II për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Kodrinore e mbajtur në Prevall Malore
3 Gara e III për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Kodrinore e mbajtur në Lubizhdë Malore
4 Gara e IV për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Kodrinore e mbajtur në Pejë (Kullë-Rozhaje) Malore
5 Gara e V për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Kodrinore e mbajtur në Zym Malore

Garat e mbajtura në vitin 2008

# Titulli Gara
1 Gara e I në Prizren (Prevallë) për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Malore Malore
2 Gara e II e Mbajtur në Prishtinë për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Malore Malore

Garat e mbajtura në vitin 2009

# Titulli Gara
1 Gara e I në Prizren (Prevallë) për "Kupen e Prizren-it" në Diciplinën Malore Malore

Garat e mbajtura në vitin 2013

# Titulli Gara
1 Gara e I në Prizren (Zym) për Kampionatin e Kosovës në Diciplinen Malore Malore
2 Gara e I rrethore në Prizren - Racing Sllallom
3 Gara e I rrethore në Prizren - Tuning Sllallom
4 Gara e II në Prizren (Prevallë) për Kampionatin e Kosovës në Diciplinen Malore Malore
5 Gara e VII në Prishtinë (Koliq) për Kampionatin e Kosovës në Diciplinen Malore Malore

Garat e mbajtura në vitin 2014

# Titulli Gara
1 Gara I Prishtinë-Grashticë për Kampionatin e Kosovës në Diciplinën Malore Malore
2 Gara II Prizren (Prevallë) - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Malore
3 Gara III Autosllalom Prishtinë - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Malore
4 Gara IV Prishtinë (Stallova II) - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Malore
5 Gara III Prishtinë (Sllallom) - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Sllallom
6 Gara II AK Drini-SLLALLOM - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Sllallom
7 Gara VI Brezovica/2014 - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Malore
8 Gara VIII Kruja/2014 - ACA FIA /EUROGOMA FASK -Kampionati i Kosovës në Automobilizëm Malore
9 Gara IV Gjakovë (Sllallom) - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2015

# Titulli Gara
1 Gara I Autosllalom Ferizaj - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Start 1 Sllallom
2 Gara I-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prizren (Prevalle) Malore
3 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Prizren Start 1 Sllallom
4 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtine (Grashtice) Malore
5 Gara III Prishtinë (Sllallom) - "Eurogoma" Kompionati i Kosovës në Automobilizëm Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2016

# Titulli Gara
1 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Mitrovicë-Shala e Bajgorës (2.9Km), Korrik 17,2016 Malore
2 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Korrik 3,2016 Malore
3 Gara VI-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtinë (Grashticë 3Km), Tetor 2,2016 Malore
4 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), Qershor 12,2016 Malore
5 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prevalle (2.85Km), Maj 8,2016 Malore
6 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (3Km), Gusht 21,2016 Malore
7 Gara III-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Ferizaj (4.4Km), Korrik 31,2016 Sllallom
8 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Auto Sllallom në Gjakovë (2.85Km), Prill 24,2016 Sllallom
9 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën AutoSllallom në Prizren (4.9Km), Qershor 19,2016 Sllallom
10 Gara IV-Kampionati i Kosovës në diciplinën AutoSllallom në Prizren (4.9Km), Tetor 23,2016 Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2017

# Titulli Gara
1 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Korrik 30, 2017 Malore
2 Gara VI-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtinë (Grashticë 3Km), Shtator 17,2017 Malore
3 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), Shtator 3,2017 Malore
4 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Pousko (2.8 Km), Korrik 16,2017 Malore
5 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prevallë (2.85Km), Maj 21,2017 Malore
6 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (3Km), Korrik 9,2017 Malore
7 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Ferizaj (1.3Km) Sllallom
8 Gara III-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Gjakkovë (1.1Km) Sllallom
9 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Gjilan Sllallom
10 Gara I-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Prizren (807m) Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2018

# Titulli Gara
1 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prishtine-Grashticë (3Km) , Maj 13,2018 Malore
2 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), Shtator 2,2018 Malore
3 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Nerodime (4.8 Km), Korrik 22,2018 Malore
4 Gara VI-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Pousko (2.8 Km), Shtator 16,2018 Malore
5 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prevallë (2.85Km), Korrik 1,2018 Malore
6 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (3Km), Qershor 10,2018 Malore
7 Gara III-Kampionati i Kosovës në diciplinën Autosllallom në Gjakovë (1.1Km) Sllallom
8 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Gjilan (1.3 Km) Sllallom
9 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren (1.7 Km), 22 Prill 2018 Sllallom
10 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2019

# Titulli Gara
1 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë, Korrik 28,2019 Malore
2 Gara VI-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Gjakovë-Goden(2, 6Km)-, Shtator 29,2019 Malore
3 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prishtine-Grashticë (3Km) , Shtator 22,2019 Malore
4 Scanderbeg Trophy 2019, September 8,2019 Malore
5 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), Qershor 30,2019 Malore
6 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prevallë (2.85Km), Maj 12,2019 Malore
7 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Sllallom Ferizaj 2019 Sllallom
8 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Sllallom ne Gjilan - Meshkujt Sllallom
9 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren Sllallom
10 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën AutoSllallom Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2020

# Titulli Gara
1 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Shtator 6,2020 Malore
2 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Gjakovë -Goden (2.6Km), Tetor 11,2020 Malore
3 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtinë-Grashticë (3Km), Korrik 26,2020 Malore
4 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), July 5,2020 Malore
5 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (2.8Km), Shtator 27,2020 Malore
6 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Ferizaj(1.5 Km) Sllallom
7 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren (1.7Km) Sllallom
8 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Shtime- Femrat Sllallom
9 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Shtime Sllallom
10 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine(772m) Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2021

# Titulli Gara
1 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Korrik 25,2021 Malore
2 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Goden-Gjakovë (2.6Km), Maj 30,2021 Malore
3 Gara II-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtinë-Grashticë (3Km), Qershor 13,2021 Malore
4 Scanderbeg Trophy, Kruje 11-12 September (3.8 Km), September 12,2021 Malore
5 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km) , Qershor 27,2021 Malore
6 Gara V-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (2.8Km), Gusht 8,2021 Malore
7 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren Femrat Sllallom
8 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren, Qershor 6, 2021 Sllallom
9 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM), Korrik 18, 2021 Sllallom
10 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM) Sllallom
11 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM) Sllallom
12 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9 KM) Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2022

# Titulli Gara
1 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Korrik 17,2022 Malore
2 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prishtinë-Grashticë (3 Km), Korrik 31,2022 Malore
3 Scanderbeg Trophy (3.8km), Kruje , Qershor 12,2022 Malore
4 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km), Qershor 26,2022 Malore
5 Gara V- Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë-Molika 2022 (3.9 Km), Shtator 11, 2022 Malore
6 Gara VI-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (2.8Km), Shtator 25,2022 Malore
7 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Drenas-Femrat Sllallom
8 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Drenas-Mashkujt Sllallom
9 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Ferizaj(1.5 Km) Sllallom
10 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Ferizaj Sllallom
11 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Prizren Sllallom
12 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM) Sllallom

Garat e mbajtura në vitin 2023

# Titulli Gara
1 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë (7.7Km), Korrik 16,2023 Malore
2 Gara IV-Kampionati i Kosovës në diciplinën Malore në Prishtinë-Grashticë (3Km), Korrik 30,2023 Malore
3 Scanderbeg Trophy, Kruje, Korrik 1,2023 Malore
4 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore Pejë-Kulla (5.6Km) , Qershor 18,2023 Malore
5 Gara V- Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Brezovicë-Molika 2023 (3.9 Km), Shtator 10,2023 Malore
6 Gara VI-Kampionati i Kosovës në disiplinën Malore në Prizren-Zym (2.8Km) , Shtator 24,2023 Malore
7 Gara II-Kampionati i Kosovës në disiplinën Super Auto Sllallom në Ferizaj (1.5KM) Sllallom
8 Gara III-Kampionati i Kosovës në disiplinën Super Auto Sllallom në Prizren Sllallom
9 Gara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Super Auto Sllallom në Sllatine (0.9KM) Sllallom
10 Gara IV-Kampionati i Kosovës në disiplinën Super Auto Sllallom në Sllatine (1.7 KM) Sllallom

Garuesit me më së shumti paraqitje në disiplinën malore
 1. Ismail Smani - 66
 2. Perparim Dushi - 60
 3. Ernest Daka - 51
Garuesit me më së shumti trofe në plasmanin gjeneral në disiplinën malore
 1. Ernest Daka - 11
 2. Gazmend Demolli - 10
 3. Bardhyl Canolli - 10
Garuesit me më së shumti trofe në plasmanin kategori në disiplinën malore
 1. Alban Berisha - 30
 2. Ismail Smani - 27
 3. Ernest Daka - 26
Numri i garave të mbajtura sipas regjioneve në disiplinën malore
 1. Prizren - 37
 2. Prishtine - 19
 3. Mitrovice - 14